خرید قالب اکسترا

قالب اکسترا دارای لایسنس می باشد و برای هر پروژه همزمان فعال (نصب قالب روی یک وردپرس) باید لایسنس مجزا تهیه کنید.

توجه: یک لایسنس می تواند از روی یک پروژه غیرفعال و در پروژه دیگر استفاده شود.

خرید اول

688,000 تومان
بدون تخفیف

خرید دوم تا پنجم

۵۵۰,۴۰۰ تومان
۲۰% تخفیف

خرید ششم تا دهم

۴۸۱,۶۰۰ تومان
۳۰% تخفیف

خرید یازدهم تا بیستم

۴۱۲,۸۰۰ تومان
۴۰% تخفیف

خرید بیست و یکم تا چهلم

۳۴۴,۰۰۰ تومان
۵۰% تخفیف

خرید چهلم به بعد

۲۷۵,۲۰۰ تومان
۶۰% تخفیف

دریافت تخفیف برای خرید مجدد

در حال حاضر تخفیف ها برای خرید مجدد به صورت خودکار اعمال نمی شود و برای هر بار خرید باید کد تخفیف جدید دریافت نمایید.
جهت دریافت تخفیف از راه های پشتیبانی قالب، یک تیکت با عنوان درخواست کد تخفیف ارسال نمایید.