خرید قالب اکسترا

قالب اکسترا دارای لایسنس می باشد و برای هر پروژه همزمان فعال (نصب قالب روی یک وردپرس) باید لایسنس مجزا تهیه کنید.

توجه: یک لایسنس می تواند از روی یک پروژه غیرفعال و در پروژه دیگر استفاده شود.

خرید اول

3۶9,000 تومان
بدون تخفیف

خرید دوم تا پنجم

۲۹۵,200 تومان
۲۰% تخفیف

خرید ششم تا دهم

۲۵۸,300 تومان
۳۰% تخفیف

خرید یازدهم تا بیستم

۲۲۱,400 تومان
۴۰% تخفیف

خرید بیست و یکم تا چهلم

۱۸۴,500 تومان
۵۰% تخفیف

خرید چهلم به بعد

۱۴۷,600 تومان
۶۰% تخفیف

دریافت تخفیف برای خرید مجدد

در حال حاضر تخفیف ها برای خرید مجدد به صورت خودکار اعمال نمی شود و برای هر بار خرید باید کد تخفیف جدید دریافت نمایید.
جهت دریافت تخفیف از راه های پشتیبانی قالب، یک تیکت با عنوان درخواست کد تخفیف ارسال نمایید.