برنامه کلاس ها

برنامه کلاس ها

کشف زمان و تاریخ کلاس های ما

جمعه

فلوی گروهی

جان کارتر

9:00 ~ 11:00

پاور فلو

جنیفر ساموان

11:00 ~ 12:30

پاور فلو

مارک اسمیت

14:00 ~ 15:30

یوگا آشتانگا

آماندا جکسون

18:00 ~ 20:00

پنج شنبه

پاور فلو

مارک اسمیت

9:00 ~ 11:00

یوگا آشتانگا

آماندا جکسون

11:00 ~ 12:30

فلوی گروهی

جان کارتر

14:00 ~ 15:30

پاور فلو

جنیفر ساموان

18:00 ~ 20:00

چهارشنبه

یوگا آشتانگا

آماندا جکسون

11:00 ~ 12:30

فلوی گروهی

جان کارتر

14:00 ~ 15:30

پاور فلو

جنیفر ساموان

18:00 ~ 20:00

پاور فلو

مارک اسمیت

19:00 ~ 21:00

سه شنبه

فلوی گروهی

جان کارتر

11:00 ~ 12:30

یوگا آشتانگا

آماندا جکسون

14:00 ~ 15:30

پاور فلو

جنیفر ساموان

18:00 ~ 20:00

دوشنبه

پاور فلو

مارک اسمیت

9:00 ~ 11:00

فلوی گروهی

جان کارتر

14:00 ~ 15:30

پاور فلو

جنیفر ساموان

18:00 ~ 20:00

یک شنبه

پاور فلو

مارک اسمیت

9:00 ~ 11:00

فلوی گروهی

جان کارتر

14:00 ~ 15:30

شنبه

پاور فلو

مارک اسمیت

9:00 ~ 11:00

یوگا آشتانگا

آماندا جکسون

11:00 ~ 12:30

فلوی گروهی

جان کارتر

14:00 ~ 15:30

پاور فلو

جنیفر ساموان

18:00 ~ 20:00

تخفیف 20% به مدت محدود

فقط تا پایان این هفته معتبر است.

PROMO20OFF

درباره ماکلاس هاموقعیتفروشگاه
Download Xtra Theme Download XTRA Xtra Theme Videos Tutorials آموزش تصویری Xtra Theme Documentation مستندات Xtra Theme Download Shortcode دریافت شورتکدهای این صفحه
در حال دریافت اطلاعات, لطفا صبر کنید ...