در مورد شرکت ما

تاریخ ما

کارخانه معمولاً مجموعه ای از چندین ساختمان پر از ماشین آلات، که در آن کارگران اقلامی را تولید می کنند یا ماشین آلاتی را کار می کنند که هر اقلام را به کالای دیگر پردازش می کند، جایی که کارگران اقلامی را تولید می کنند یا ماشین آلاتی را کار می کنند که هر اقلام را به دیگری پردازش می کند. کارگران اقلامی را تولید می‌کنند یا ماشین‌آلاتی را کار می‌کنند که هر مورد را به یک مورد دیگر پردازش می‌کند، جایی که کارگران اقلامی را تولید می‌کنند یا ماشین‌هایی را کار می‌کنند که هر مورد را به یک مورد دیگر پردازش می‌کنند.

  • ساختمانسیستم های خبره و مدرن
  • محیطیمدیریت زباله
  • الاتحمل و نقل تجهیزات
  • خدمات برقفروشگاه های لوازم برق

نتایج ما

 

ما چه کرده ایم؟

٢٣+سال ها تجربه
١٥٠+مهندسین خبره
٩٦شعب در جهان
٣کاپروژه های انجام شده

گواهینامه ها

مشتریان چه می گویند؟

کارخانه یا کارخانه تولید، یک سایت صنعتی است، معمولاً مجموعه ای از چندین ساختمان پر از ماشین آلات، که در آن کارگران اقلامی را تولید می کنند یا
ماشین آلاتی را اداره می کنند که هر یک از کالاها را به دیگری تبدیل می کند.سینا کریمی
مدیر
کارخانه یا کارخانه تولید، یک سایت صنعتی است، معمولاً مجموعه ای از چندین ساختمان پر از ماشین آلات، که در آن کارگران اقلامی را تولید می کنند یا
ماشین آلاتی را اداره می کنند که هر یک از کالاها را به دیگری تبدیل می کند.
محمد نوری
تاجر
یک کارخانه  یا کارخانه تولید، یک سایت صنعتی است، معمولاً مجموعه ای از چندین ساختمان پر از ماشین آلات، که در آن کارگران اقلامی را تولید می کنند یا
ماشین آلاتی را اداره می کنند که هر یک از کالاها را به دیگری تبدیل می کند.

پارسا رادمهرفر
تاجر

تاریخ ما

ایجاد کارخانه اکسترا

یک کارخانه ، برخلاف یک شرکت ،دارای شخصیت حقوقی مستقل نیست بلکه به عنوان سازمان تولیدی یا یکی از سازمان های تولیدی شرکت می باشد ، و بهاین ترتیب :یکشرکت ممکن است شامل یک یا چند یا حتی چندین کارخانه و گاهکارگاه مستقل باشد.

ماموریت ما

 

ماموریت کارخانه اکسترا

یک کارخانه ، برخلاف یک شرکت ،دارای شخصیت حقوقی مستقل نیست بلکه به عنوان سازمان تولیدی یا یکی از سازمان های تولیدی شرکت می باشد ، و بهاین ترتیب :یکشرکت ممکن است شامل یک یا چند یا حتی چندین کارخانه و گاهکارگاه مستقل باشد.

چشم انداز

چشم انداز و آینده اكسترا

 

یک کارخانه ، برخلاف یک شرکت ،دارای شخصیت حقوقی مستقل نیست بلکه به عنوان سازمان تولیدی یا یکی از سازمان های تولیدی شرکت می باشد ، و بهاین ترتیب :یکشرکت ممکن است شامل یک یا چند یا حتی چندین کارخانه و گاهکارگاه مستقل باشد.

نصب کامل خط تولید

کارخانه شامل اشیاء فیزیکی مورد استفاده یک شرکت است که در آن مجموعه ای ازسرمایه و نیروی انسانی به منظور تولید کالا یا خدماتیخاص به کار افتادهاند .

تولید قطعات کوچک و بزرگ

کارخانه شامل اشیاء فیزیکی مورد استفاده یک شرکت است که در آن مجموعه ای ازسرمایه و نیروی انسانی به منظور تولید کالا یا خدماتیخاص به کار افتادهاند .

نماهای جامد و مقاوم در برابر خوردگی

کارخانه شامل اشیاء فیزیکی مورد استفاده یک شرکت است که در آن مجموعه ای ازسرمایه و نیروی انسانی به منظور تولید کالا یا خدماتیخاص به کار افتادهاند .

سیستم های لوله کشی کامل برای اتصال لوله

کارخانه شامل اشیاء فیزیکی مورد استفاده یک شرکت است که در آن مجموعه ای ازسرمایه و نیروی انسانی به منظور تولید کالا یا خدماتیخاص به کار افتادهاند .