معرفی فواید یوگا
یوگا گروهی از روحیه، روحیه و روحیه است که در هند باستان برگزار می شود. یوگا یکی از شش مدارس ارتدوکس سنت های فلسفی هندو است. در هندوئیسم، بودیسم و ​​جینیسم انواع مختلفی از مدارس، شیوه ها و اهداف یوگا وجود دارد. یوگا در جهان غربی اغلب یک شکل مدرن یوگا هاتا است که عمدتا از موقعیت هایی به نام آسان است.

کلاس های ما

کشف آنچه ما انجام می دهیم

  • تعادل بدن و ذهن
  • زندگی سالم
  • تمرین مراقبه
  • انعطاف بدن

راه طبیعی

برای یکی شدن ذهن و بدن

با هم

مربیان ما

آشنایی با تیم ما

کلاس های یوگا

  • یوگا آشتانگا
  • یوگا هاتا
  • وینیاسا یوگا
  • یوگا جیاماموتی
  • یوگا بیکامام
  • یوگا کریپالو

نظرات مشتریان

مشتریان ما چه می گویند؟

پیوستن به ما و دریافت بهترین پیشنهادها

ساعات کاری

کی می توانی بیایی اینجا؟

شنبه8:00 تا 18:30
یک شنبه9:00 تا 16:30
دوشنبه تا جمعه9:00 تا 22:00