بروزرسانی دستی قالب و افزونه های مکمل اکسترا

در صورتی که به هر دلیلی نتوانستید بروزرسانی خودکار انجام دهید، میتوانید قالب اکسترا و افزونه ها را به روش آموزش داده شده در ویدئو زیر بروزرسانی نمایید.


برای دانلود مستقیم  کلیک کنید:
( جدیدترین نگارش ها برای شما دانلود خواهد شد)


دیدگاه ها غیر فعال هستند