رویداد رقص

معاصر مدرن

رقص نوعی هنر نمایشی است که متشکل از هدفمند است توالی های منتخب حرکت انسان.

تاریخ: 15 اسفند 1399
زمان: 19:00 – 21:00
توسط: الکساندر اسمیت جونیور.

مکان: استودیو اکسترا، سالن 2
20 اسفند 1399

باله قوهای سیاه

 • 00

  روز

 • 00

  ساعت

 • 00

  دقیقه

 • 00

  ثانیه

25 اسفند 1399

رقص هیپ هاپ

 • 00

  روز

 • 00

  ساعت

 • 00

  دقیقه

 • 00

  ثانیه

9 فروردین 1400

باله کودکان

 • 00

  روز

 • 00

  ساعت

 • 00

  دقیقه

 • 00

  ثانیه

20 اردیبهشت 1400

جایزه رقص سالسا

 • 00

  روز

 • 00

  ساعت

 • 00

  دقیقه

 • 00

  ثانیه

23 اردیبهشت 1400

جشنواره باله

 • 00

  روز

 • 00

  ساعت

 • 00

  دقیقه

 • 00

  ثانیه

29 اردیبهشت 1400

باله قوهای سیاه

 • 00

  روز

 • 00

  ساعت

 • 00

  دقیقه

 • 00

  ثانیه