درباره کلیسای ما

درباره
کلیسای ما

دین یک سیستم فرهنگی است از رفتارها و شیوه ها ، اخلاق ، جهان بینی ها ، متن ها ، مکان های مقدس شده ، نبوت ها ، اخلاق یا سازمان های تعیین شده ، که بشریت را به عناصر ماورایی ، متعالی یا معنوی مرتبط می کند.

گالری

گالری

36+سال تاریخچه
15Mدلار اهدا
4kرویداد
18کشیش
کشیش ها و کمک کشیش ها

کشیش
و کمک کشیش ها

مطالعه دین طیف گسترده ای از رشته های دانشگاهی را شامل می شود ،
از جمله الهیات ، دین تطبیقی و مطالعات علمی اجتماعی.

جان کارتر

کشیش رهبر

مارک اسمیت

کشیش

جین کارتر

کشیش

دیوید ساموان

کشیش رهبر

اسپانسرها

آنها از ما حمایت کردند

خبرنامه

بروز باشید

در لیست پستی ما مشترک شوید و همیشه از وقایع و خطبه های ما به روز شوید.