برتری خدمات اجاره ماشین اکسترا چیست؟

ما دقیقا می دانیم چه میخواهید، به ما اعتماد کنید!

حس امنیت و آرامش

کارواش مجانی

باشگاه مشتریان

مراحل ساده اجاره

پکیج خدمات ما؟

پکیج های عضویت
ماشین  اکسترا

مجموعه متنوعی از خدمات را در راستای صنعت ر
نت خودرو ارائه می دهد که می توان
به اجاره ماشین همراه با رانندهو بدون راننده
اشاره کرد.

پکیج ویژه

 • اجاره ماشین ویژه
 • اجاره ماشین عادی
 • ۳٠٪ امتیاز
 • نامحدود روزانه
 • کارواش
 • ماشین های جدید
 • اشتراک ویژه
 • ۲۰ ٪ تخفیف

اجاره روزانه

 • امتیاز مشتری
 • کارواش غیر رایگان
 • ٥٪ امتیاز
 • ١٠٠٠ كيلومتر
 • خدمات ویزه
 • کم کارکرد
 • ویژه

اجاره ماشین طبق بودجه شما

اجاره ماشین طبق بودجه و
پسند شما بهترین قیمت

اجاره ماشین مدرن

مجموعه متنوعی از خدمات را در راستای صنعت رنت خودرو ارائه می دهد که می توان به اجاره ماشین
همراه با راننده و بدون راننده اشاره کرد.

اجاره ماشین بدون راننده

مجموعه متنوعی از خدمات را در راستای صنعت رنت خودرو ارائه می دهد که می توان به اجاره ماشین
همراه با راننده و بدون راننده اشاره کرد.

اجاره ماشین با راننده

مجموعه متنوعی از خدمات را در راستای صنعت رنت خودرو ارائه می دهد که می توان به اجاره ماشین
همراه با راننده و بدون راننده اشاره کرد.

ارقام و آمار ما

مجموعه متنوعی از خدمات اجاره را در
راستای صنعت ، اجاره ماشین!

١٤٥مشتریان
١٠شعبه ها
٢٧+حامیان
٣٨+ماشین جدید

نظرات مشتریان

رضایت و گزیده ای از
نظرات مشتریان ما

با چشم‌اندازی چندین ساله با محوریت اعتماد
به مشتری، امکان اجاره خودرو
با شرایط بسیار آسان مانند رنت خودرو
بدون سند، چک را فراهم کرده است.
محمد علیخانی
راننده حرفه ای
با چشم‌اندازی چندین ساله با محوریت اعتماد
به مشتری، امکان اجاره خودرو
با شرایط بسیار آسان مانند رنت خودرو
بدون سند، چک را فراهم کرده است.
یاسمن خلیلی
مدیر شرکت
با چشم‌اندازی چندین ساله با محوریت اعتماد
به مشتری، امکان اجاره خودرو
با شرایط بسیار آسان مانند رنت خودرو
بدون سند، چک را فراهم کرده است.
اشکان گلزار
معلم