درباره کمپانی ما

یک شرکت یک نهاد حقوقی جداگانه است و می تواند بدهی ها را محکوم کند و شکایت کند. سهامداران شرکت (صاحبان) می توانند مسئولیت شخصی خود را محدود کنند و عموما مسئول بدهی های شرکت نیستند.

 

یک شرکت یک ساختار تجاری پیچیده است و دارای هزینه های تنظیم و گزارش بالا است. شما می توانید یک شرکت را به عنوان یک خصوصی (همچنین به عنوان اختصاصی) یا نهاد عمومی تشکیل دهید. یک شرکت ثبت شده باید حداقل یک مدیر (و یک مؤسسه شرکت داشته باشد مگر آنکه یک شرکت خصوصی باشد)

  • مسئولیت محدود برای سهامداران.
  • به خوبی درک و پذیرفته شده است.
  • قادر به سرمایه قابل توجهی است.
  • افست در برابر سود های آینده.
  • آسان به فروش و انتقال مالکیت.
  • سود میتواند سرمایه گذاری و پرداخت شود

با شرکت بازرگانی خوب، بهتر زندگی کنید

اکنون. از کسب و کار / نام تجاری خود فکر کنید و سعی کنید آن را شخصیت کنید. هنگامی که یک شخصیت دارید، سعی کنید هدف خود را شناسایی کنید.

اعضای تیم ما

نیک هربر

موسس شرکت

جیمی کری

توسعه دهنده

جردن باروز

پشتیبانی

لیزا انجل

طراح

“موفقیت نهایی نیست، شکست نابودی نیست: این شجاعت است که این تعداد را ادامه دهد”.
جان کارتر
تاجر
“مردم موفق هر چیزی را که مردم ناموفق انجام می دهند را انجام می دهند. آرزو نکنید آسان تر است”
لیزا مارتینز
خانه دار
“من موفقیت هایم را به خاطر احترام به بهترین توصیه ها، و سپس رفتن”
مایک نلسون
توسعه دهنده وب