المان پارالاکس و پس زمینه

شما می توانید المان پارالاکس را برای پس زمینه فعال کنید و با اسکرول ماوس آن را مشاهده نمایید.

مثال پارالاکس

پس زمینه + محتوا

مثال پارالاکس، افقی به سمت راست

مثال پارالاکس،  افقی به سمت چپ

پارالاکس ماور  + پارالاکس اسکرول

ماوس پارالاکس برعکس

Download Xtra Theme Download XTRA Xtra Theme Videos Tutorials آموزش تصویری Xtra Theme Documentation مستندات Xtra Theme Download Shortcode دریافت شورتکدهای این صفحه

آیا کدهای کوتاه این صفحه را میخواهید؟


1. متن زیر را کپی کنید.
2. کد کپی شده را در ادیتور صفحه خود در حالت متنی الصاق کنید.