مراحل فرآیند

با قابلیت شخصی سازی کامل و اضافه کردن آیکن، عنوان و یا عکس به مراحل
3

پیاده سازی

پیاده سازی و عیب یابی
2

طراحی

شروع طراحی در فتوشاپ
1

ایده ها

تفکر در مورد ایده ها
D

ارائه و تحویل

تحویل به مشتری
C

پیاده سازی

پیاده سازی و عیب یابی
B

طراحی

شروع طراحی در فتوشاپ
A

ایده ها

تفکر در مورد ایده ها
3

پیاده سازی

پیاده سازی و عیب یابی
2

طراحی

شروع طراحی در فتوشاپ
1

ایده ها

تفکر در مورد ایده ها
C

پیاده سازی

پیاده سازی و عیب یابی
B

طراحی

شروع طراحی در فتوشاپ
A

ایده ها

تفکر در مورد ایده ها

شما می توانید مراحل فرآیند 2 یا 6 مرحله ای بسازید و به استایل دلخواه شخصی سازی کنید.