قبل و بعد

اسلایدر برای مقایسه ی دو عکس قبل و بعد
image بعد
image قبل
بعد
قبل