سیستم ستون ها

قالب بر اساس سیستم گرید ستون 12 تایی برنامه نویسی شده است و کاملا واکنشگراست.

ستون 1 / 1

ستون 2 / 1

ستون 2 / 1

ستون 3 / 1

ستون 3 / 1

ستون 3 / 1

ستون 4 / 1

ستون 4 / 1

ستون 4 / 1

ستون 4 / 1

ستون 5 / 1

ستون 5 / 1

ستون 5 / 1

ستون 5 / 1

ستون 5 / 1

ستون 6 / 1

ستون 6 / 1

ستون 6 / 1

ستون 6 / 1

ستون 6 / 1

ستون 6 / 1

ستون 4 / 1

ستون 4 / 3

ستون 6 / 3

ستون 6 / 1

ستون 6 / 1

ستون 6 / 1

Download Xtra Theme Download XTRA Xtra Theme Videos Tutorials آموزش تصویری Xtra Theme Documentation مستندات Xtra Theme Download Shortcode دریافت شورتکدهای این صفحه
در حال دریافت اطلاعات, لطفا صبر کنید ...