جدا کننده 

می توانید ردیف های خود را با استفاده از المان جداکننده ، بسیار زیبا و شیک جدا کنید.
المان جدا کننده کاملا واکنشگراست.
  • رنگ دلخواه
  • سایز دلخواه
  • جهت دلخواه
  • کاملا واکنشگرا

جدا کننده ها

شما می توانید قسمت های مختلف طراحی و ردیف های خود را با المان جداکننده ازهم تفکیک کنید .
المان جداکننده کاملا واکنشگرا و قابل سفارشی سازی با هر رنگ، جهت و سایزی است.

  • رنگ دلخواه
  • سایز دلخواه
  • جهت دلخواه
  • کاملا واکنشگرا
Purchase Xtra Theme خرید قالب اکسترا Xtra Theme Videos Tutorials آموزش تصویری Xtra Theme Documentation مستندات Xtra Theme Download Shortcode دریافت شورتکدهای این صفحه

آیا کدهای کوتاه این صفحه را میخواهید؟


1. متن زیر را کپی کنید.
2. کد کپی شده را در ادیتور صفحه خود در حالت متنی الصاق کنید.